Historia

750-550 p.n.e. – osada okresu halsztackiego C. Wczesna epoka żelaza. Zachowane cmentarzysko kultury Łużyckiej.

3 maj 1377 – Władysław, książę opolski, wieluński i Rusi nadaje braciom Jaśkowi i Niczkowi kuźnicę na terenie wsi Błeszno. Wieś leżała na terenach dzisiejszej huty Częstochowa.

1763- 1782 – budowa domów, młynu i karczmy na pustkowiu zwanym Raków.

1790 – wieś należy do parafii Częstochowa (św Zygmunta). Wcześniej do parafii Poczesna.

Do 1790 – właścicielem ziem był Aleksander Otfinowski.

1791 – Stanisław Jeziorkowski właścicielem ziemi z 9 domami, młynem i karczmą. Zamieszkanej przez 55 osób.

1845- 1848 – budowa Kolei Warszawsko- Wiedeńskiej.

1866 – Bernard Hantke zakłada fabrykę wyrobów metalowych, rozpoczęcie budowy huty.

6 marca 1896 – zezwolenie na powiększenie kapitału zakładowego Towarzystwa Zakładów Metalowych B. Hantkego w Warszawie.

1896 – Huta „Częstochowa”, zwana również hutą „Raków” rozpoczyna swoją działalność.

1898 – Towarzystwo Zakładów Metalowych wykupiło 64 ha. w gminie Błeszno.

1898 – budowa pałacu Hantkego. (dzisiejszy MDK)

początek XX w. – budowa szkoły powszechnej. (SP nr 20)

1900- 1902 – powstaje osada fabryczna we wsi Raków.

Luty 1901 – zakończenie budowy huty.

Styczeń 1902 – Ludwik Gużewski występuje o zezwolenie na urządzenie biblioteki i czytelni.

1902 – powstają najstarsze domy osiedla fabrycznego. Piętrowe, z czerwonej cegły.

1902- 1903 – powstaje 5 domów majstrowskich. Piętrowe, o wyższym standarcie, ustawione szczytem do ul. Łukasińskiego.

1905 – doprowadzenie elektryczności do wszystkich domów hutniczej dzielnicy.
otwarcie biblioteki. Do 1926 biblioteka pod kierownictwem Stowarzyszenia Pracowników Umysłowych Huty.

Luty 1905 – 1 strajk pracowników huty. Powstanie związków i stowarzyszeń robotniczych.

1907 – niemiecki koncern „Obereisen” z siedzibą w Gliwicach przejmuje Towarzystwo Zakładowe B. Hantkego.

1908 – rozpoczęcie budowy linii kolejowej łączącej Herby, Częstochowę i Kielce. (stacja „Hantke”)

1908 – uruchomienie komunikacji wewnątrzdzielnicowej. (konne omnibusy)

30 maja 1909 – 1 obchody Dnia Strażaka.

1909 – uzyskanie przez hutę koncesji na prowadzenie przyszpitalnej apteki.

1910 – budowa stacji kolejowej Błeszno. (później Częstochowa Raków)

3 sierpnia 1914 – zajęcie Częstochowy i Rakowa przez wojska niemieckie.

1914 – zatrzymanie produkcji huty.

1916- 1918 – wznowienie produkcji prze hutę „Częstochowa”. Początki strajków na tle ekonomicznym, które przechodziły w charakter niepodległościowy.

1916 – znaczna redukcja personelu huty.

Listopad 1918 – powstaje Rada Robotnicza, która 10 listopada przejmuje władzę nad osadą, hutą i stacją kolejową.

1919 – ponowne uruchomienie huty.

1919 – utworzenie VI drużyny harcerskiej z inicjatywy miejscowego nauczyciela.

1919- 1920 – powstają organizacje społeczne, m.in. koło Polskiego Czerwonego Krzyża (większość członków stanowiły kobiety)

1921 – powstaje drużyna Racovia pod patronatem Komitetu Dzielnicowego PPS i oddziału Związku Zawodowego Metalowców. Istniała w tym czasie druga drużyna, „inteligencka” KS Sparta.

1925 – kryzys organizacyjny, samorozwiązanie klubu.

1925 – rozpoczęcie budowy kościoła pw. św Józefa Robotnika.

1925 – spis ludności osady robotniczej. Liczba mieszkańców wynosi 5967 osób.

1927 – Reaktywacja KS Raków przez działaczy Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR)

14 marca 1928 – marszałek Józef Piłsudski i minister spraw wewnętrznych, generał Felicjan Sławoj- Składkowski podpisują rozporządzenie rady ministrów w sprawie granic miasta Częstochowy.

1 kwietnia 1928 – dołączenie osady do miasta Częstochowy. Raków staje się dzielnicą.

Lata 30-te – wzmożona działalność Drużyny Starszych Harcerzy im. Stefana Żeromskiego pod kierownictwem Zygmunta Biskupa.

Luty 1930 – ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, czego skutkiem był brak zamówień, powoduje częściowe wstrzymanie produkcji huty.

1932 – długi Towarzystwa B. Hantkego przekraczają wartość firmy.

1932 – fuzja huty z Zakładami Modrzejewskimi.

Kwiecień 1932 – strajk okupacyjny robotników. Spowodowany głównie zaległościami w dokonywaniu wypłat.

1933 – powstaje Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

1934 – ożywienie gospodarcze, wsrost produkcji stali.

1934 – z inicjatywy Ludwika Trochimowskiego powstaje koło Ligi Morskiej i Kolonialnej.

1936 – ponowne przyjmowanie redukowanych pracowników do liczby 1159 osób.

Październik 1936 – zebranie robotników, społeczna inicjatywa przekazania 1 procent miesięcznych zarobków na budowę nowej szkoły.

1937 – na Bugaju, przy młynie Kurlanda powstaje przystań kajakowa dzięki LMiK.

1938 – oświatowe władze miasta wspierają inicjatywę społeczną robotników. Zapada decyzja o budowie trzeciej już szkoły na Rakowie. Przez wybuch wojny budowa zatrzymuje się na fundamentach, które zostają wyburzone w czasie okupacji.

16 października 1938 – LOPP ze składek hutników zakupuje na potrzeby wojska samolot RWD. Przekazanie następuje na lotnisku kucelińskim.

Kwiecień 1939 – „Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej”, oraz zbiórka pieniędzy i darów rzeczowych dla Funduszu Obrony Narodowej.

26 sierpnia 1939 – mieszkańcy Rakowa uczestniczą w akcji kopania rowów przeciwlotniczych.

Pod koniec 1939 – zawiązanie na Rakowie tajnej organizacji harcerzy.

29 lutego 1940 – Gestapo demaskuje tajną organizację i dokonuje aresztowań.

28 czerwca- 4 lipca 1940 – egzekucja m.in. członków organizacji harcerzy w Olsztynie.

4 września 1939 – niemcy zajmują hutę. Kontrolę nad zakładem przejmuje koncern zbrojeniowy „Hugo Schneider A.G.” (HASAG) z Lipska.

1941 – zmiany nazw ulic: Limanowskiego na Langestrasse; Łukasińskiego na Landstrasse; Mireckiego na Hirschgasse; Okrzei na Metallstrasse; Perla na Fuchsgasse; Olsztyńska na Olschtinerstrasse; Palmowa na Palmerstrasse; Liściasta na Laubgasse.

1943 – skierowanie grupy Żydów z likwidowanego getta częstochowskiego do pracy w hucie.

28 marca 1944 – majster Marian Brust zostaje przyłapany przez hitlerowców na pomocy Żydom i śmiertelnie postrzelony.

17 stycznia 1945 – oddziały radzieckie wyparły niemców z miasta. Huta nie uległa zniszczeniu.

1946 – powstaje Państwowe Gimnazjum Przemysłowe Huty Częstochowa przy ul. Okrzei 70.

1947 – rozbudowa kolonii fabrycznej. Nowe budynki mieszkalne.

1948 – zatwierdzenie programu rozbudowy Huty Częstochowa, uragulowanie Warty, budowa zbiorników retencyjnych pomiedzy Wartą a Kucelinką.

1948 – przeniesienie Państwowego Gimnazjum na ul. Łukasińskiego 48/50.

1949 – budowa osiedla Raków 1 w rejonie ulic Rapackiego i Limanowskiego.

Lata 50-te – powstaje osiedle Raków 2

1950 – powstaje Technikum Hutnicze oraz Zasadnicza Szkoła Hutniczo- Elektryczna.

1951 – przeniesienie technikum do budynku przy ul. Prusa 20.

1951 – rozbudowa basenu kąpielowego, który zbudowali niemcy w czasie wojny.

kwiecień 1952 – przemianowanie zakładów na hutę im. Bolesława Bieruta.

1952 – rozbudowa huty o zakład „Mirów”. Wzrost zapotrzebowania na pracowników.

1953 – budowa kompleksu sportowego ze stadionem piłkarskim.

1954 – budowa linii tramwajowej łączącej dzielnicę z centum miasta.

1955 – podczas prac ziemnych przy budowie arterii komunikacyjnej w dzielnicy Raków natrafiono na groby, a w nich naczynia oraz metalowe przedmioty. Adolf Kula powiadamia Muzeum Regionalne w Częstochowie. Pierwsze prace archeologiczne.

8 marca 1959 – uruchomienie linii.

9 marca 1965 – uroczyste otwarcie rezerwatu archeologicznego z pawilonem wystawowym autorstwa architekta Włodzimierza Ściegiennego.

1968 – otwarcie kina „Relax” przy al. Pokoju, które będzie funkcjonowało do 2001 r. (potem kino zostanie przebudowane na supermarket Leader Price, a następnie Tesco)

Lata 70-te – przeniesienie liceum im. Jarosława Dabrowskiego na ul. Łukasińskiego 40.

1974 – połączenie szkół w Zespół Szkół Zawodowych Huty im. B. Bieruta. (ostatecznie w 2002 Zespół Szkół Elektroniczno- Mechanicznych im. Bolesława Prusa.)

ok. 1975 – budowa trasy szybkiego ruchu (DK1) z estakadą.

1978 – odsłonięcie na skwerze pomnika Bolesława Bieruta.

Lata 80-te – powstaje osiedle Raków 3 wzdłuż linii tramwajowej. (al. Pokoju), oraz rozpoczyna budowa osiedla Raków- Zachód.

lata 90-te – powstaje ryneczek „pod Sezamem”. (w 2001 powstaje tu C.H. Jagiellończycy)

2001 – oddanie skweru pod budowę parafii pw. św Melchiora Grodzieckiego.

2001 – przebudowa Rezerwatu Archeologicznego z inicjatywy Iwony Młodkowskiej- Przepiórkowskiej, dyrektor Muzeum Częstochowskiego. Według projektu architekta Lecha Nowatorskiego. Odnalezienie pod posadzką holu kolejnych 5 grobów.

9 czerwca 2006 – odsłonięcie pomnika Orląt Lwowskich z inicjatywy mieszkańców dzielnicy, oraz częstochowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich. W miejscu zamieszkania repatriantów ze Lwowa po drugiej wojnie światowej.