Ulice

ALEJA POKOJU nr 1-17 oraz nr 2-22
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 112–132
ANDERSENA
ASNYKA
BARLICKIEGO
DANIŁOWSKIEGO
DĄBROWSKIEJ
FREDRY
GACZKOWSKIEGO
IŁŁAKOWICZÓWNY
IRZYKOWSKIEGO
JASIENICY
JASNORZEWSKIEJ-PAWLIKOWSKIEJ
KARPIŃSKIEGO
KASPROWICZA
KONOPNICKIEJ
KUNCEWICZOWEJ
KUNICKIEGO
LENARTOWICZA
LEŚMIANA
LIMANOWSKIEGO
ŁUKASIŃSKIEGO
MIRECKIEGO
MOCHNACKIEGO
OKRZEI
ORZESZKOWEJ
OSSOWSKIEGO
PASAŻ RACZYŃSKIEGO
PERLA
PIETRUSIŃSKIEGO
PLAC ORLĄT LWOWSKICH
PRÓCHNIKA
PRUSA
PRZERWY-TETMAJERA
PRZYBYSZEWSKIEGO
RAPACKIEGO
SCHULZA
SEBYŁY
SEMPOŁOWSKIEJ
SIEROSZEWSKIEGO
SKORUPKI
SKWER JUNAKÓW
SPACEROWA
STRUGA
SYROKOMLI
TOWIAŃSKIEGO
WARYŃSKIEGO
WITKIEWICZA
WYSPIAŃSKIEGO
ZAMENHOFA
ŻARECKA nr 1-145 oraz nr 2-170